facebook

Vergelijking Boekhoudmodules

Vergelijk alle functionaliteiten van Boekhouden Compact, CompactPro en Compleet.

 

BOEKHOUDEN COMPACT

€35,00

per maand

BestellenMeer informatie

BOEKHOUDEN COMPACTPRO

€57,00

per maand

BestellenMeer informatie

BOEKHOUDEN COMPLEET

€79,00

per maand

BestellenMeer informatie
Algemeen
Aantal administraties1 (extra mogelijk) Inclusief 1 standaard administratie. Per extra standaard administratie wordt €10,- in rekening gebracht op basis van nacalculatie (voor Accountancy: € 3,50 per extra standaard administratie).2 (extra mogelijk) Inclusief 2 standaard administraties. Per extra standaard administratie wordt €10,- in rekening gebracht op basis van nacalculatie (voor Accountancy: € 3,50 per extra standaard administratie).1 (extra mogelijk) Inclusief 1 standaard administratie. Per extra standaard administratie wordt €10,- in rekening gebracht op basis van nacalculatie (voor Accountancy: € 3,50 per extra standaard administratie).
Directe verwerking Mutaties zijn direct verwerkt. CASH geeft vanuit elke invalshoek actuele informatie. Geen aparte verwerking, verwerkingsverslagen of de noodzaak om eerst te controleren alvorens te verwerken, omdat wijzigingen in boekingen altijd mogelijk zijn.
Webservices
CASHapp
Digitaal documentenbeheer Bij elke boeking kunt u uw digitale factuur bijvoegen. Via het aanvullende CASH Connect abonnement, kunt u facturen automatisch inlezen, waardoor de PDF automatisch aan het boekstuk wordt gekoppeld. Voor andere documenten aan relaties of notities bijvoorbeeld, heeft u de aanvullende module CRM nodig.
Toegangsbeveiliging
Debiteuren / Crediteuren
Openstaande posten Overzicht openstaande facturen debiteuren en/of crediteuren via eigen zoekcriteria.
Ouderdomsanalyse Totaal overzicht van openstaande facturen gecategoriseerd in gekozen periodicteiten.
Vrije rubrieken Met deze functie kunnen rubrieken worden gedefinieerd, die als extra invulvelden aan de relaties kunnen worden gekoppeld. Vrije rubrieken kunnen naar Excel worden geëxporteerd.
Uitsplitsen relaties Overzicht van geboekte bedragen per relatie (debiteuren, crediteuren of beiden) / per grootboekrekening. Eventueel kan hierbij een minimum bedrag worden ingevuld.
Aanmaningen Via een algemene betalingstermijn of per debiteur, maakt CASH aanmaningen van de openstaande facturen met eigen teksten gekoppeld aan ouderdom. Volautomatisch als bankenkoppeling actief is.
Aanmaanadvies Overzicht met te verzenden aanmaningen, om inzicht te krijgen welke aanmaningen er verstuurd gaan worden in een nieuwe verwerking.
Aanmaanrobot Met de aanmaanrobot-functie kunt u de aanmaningen volautomatisch laten verzenden op de datum dat de factuur vervalt (als de betaaldatum is verstreken), hetzij per e-mail of per print.
Aanmaanhistorie Overzicht van historisch verzonden aanmaningen, per debiteur en per factuur.
UBL inkoopfacturen Inkoopfacturen in UBL-formaat worden gecontroleerd en verwerkt in uw administratie.
Incasso Na het selecteren van facturen kunt u deze opslaan als incasso-bestand voor verzending naar uw bank. De bedragen worden automatisch afgeschreven van de rekening van de debiteur en op uw rekening bijgeboekt.
Mandaatgegevens Stamgegevens van debiteuren voor automatische incasso.
Betaaladviezen Automatisch advies van CASH welke crediteur op welke datum moet worden betaald. U kunt in dit overzicht alles aanpassen en er uiteindelijk een betaalopdracht van laten maken.
Spookfacturen Signalering De spookfacturen die gemeld zijn, worden automatisch bijgehouden door CASH zodat u een signalering ontvangt wanneer u een dergelijke factuur wilt gaan betalen.
Betaalopdrachten binnenland CASH maakt automatisch een betaalopdracht aan, nadat u bepaald heeft dat het gegenereerde betaaladvies in orde is.
Betaalopdrachten buitenland CASH maakt automatisch een betaalopdracht aan in EUR of vreemde valuta, nadat u bepaald heeft dat het gegenereerde betaaladvies in orde is.
Inlezen bankafschriften Handmatig inlezen van bankafschriften kan door een MT-940 bestand te downloaden via uw bank en vervolgens in CASH te uploaden. Automatisch inlezen van bankmutaties kan via onze bankkoppeling.
Automatische bankkoppeling Automatische bankkoppeling met ABN Amro, ING en Knab.ABN Amro, ING, KnabABN Amro, ING, KnabABN Amro, ING, Knab
Digitaal postvak
SEPA ready
Subadministraties Naast de vaste subadministraties debiteuren, crediteuren en projecten, kunt u aan ieder grootboeknummer een zelf te definiëren subadministratie koppelen.
Geavanceerde functies
Fiattering Inkoopfacturen die tijdens het inboeken als zodanig zijn gekenmerkt, kunnen door een of meerder medewerkers worden gefiatteerd (goedgekeurd) alvorens deze verwerkt worden.
Kostenplaatsen Kostenplaatsadministratie voor bijvoorbeeld afdelingen en filialen of een beperkte projectadministratie. Door deze code(s) tijdens het boeken in combinatie met een of meerdere grootboeknummers te gebruiken, houdt u een 'schoon' rekeningschema en kunt u alle overzichten zien van het geheel, één of een serie kostenplaatsen.
Afschrijvingen Via de afschrijvingenadministratie worden de afschrijvingskosten periodiek geboekt. Aanschafwaarde, restwaarde en het aantal termijnen voert u eenmalig per activum in. Volautomatisch als de bankkoppeling actief is.
Periodieke boekingen Voor regelmatig terugkerende boekingen zoals bijvoorbeeld huren en abonnementen. Eén keer invoeren en periodiek worden ze automatisch verwerkt. Met een geactiveerde bankkoppeling zelfs geheel automatisch geboekt.
Budgetten U koppelt budgetten aan één of meerdere grootboekrekeningen en/of kostenplaatsen en vindt deze terug naast de werkelijke bedragen, mét het afwijkingspercentage en bedrag op het Winst & Verliesoverzicht.
Verdeelsleutels Via een vaste verdeling periodiek bedragen automatisch laten doorboeken van de ene grootboekrekening of kostenplaats naar de andere.
Meerdere valuta Zoveel valuta als gewenst: bij koerswijzigingen worden alle bedragen van openstaande facturen automatisch voorzien van de tegenwaarde in EUR en wordt deze koerswinst/verlies automatisch, eventueel via een 'parkeerpost', op de Balans in het resultaat geboekt. Alle overzichten in CASH kunnen in alle valuta worden getoond.
Mineralenbalans Door de coderingen van de afvalstoffen te koppelen aan grootboeknummers kan CASH een automatische mineralenbalans maken.
Renteberekening grootboeksaldi Wordt er met meerdere administraties gewerkt en bestaan er onderlinge rekening-courant verhoudingen, dan kan het gewenst zijn een renteberekening te laten plaatsvinden over de diverse vorderingen en schulden. De renteberekening wordt getoond en kan dan desgewenst als journaalpost worden ingevoerd.
Debiteuren factoring
Afletteren Bij het boeken van betalingen een voorstel van CASH om een totaal bedrag automatisch van een aantal facturen af te boeken.
Transitoria Vanuit één boekstuk in meerdere periodes te boeken. Gemakkelijk een overzicht opvragen met de specificatie van een transitorisch saldo, zoals wordt getoond bij de verschillende periode-overzichten.
Grootboekoverzicht per relatie Historisch overzicht van alle gebruikte grootboeknummers bij een debiteur en/of crediteur.
Overzichten
Maatwerkoverzichten Overzichten zelf samen te stellen gebaseerd op grootboeksaldi, met budgetten, vergelijkingen, eigen periodiciteit en kostenplaatsen.
Bedrijfsstatus Grafische weergaven om in één oogopslag de resultaten van meerdere maanden te vergelijken: met alle omzetten en kosten.
Persoonlijk Dashboard Diverse grafische weergaven van overzichten instelbaar per gebruiker.
Omzetstatistieken Vanuit de omzet kunnen meerdere statistieken worden vervaardigd voor analyses over de totstandkoming van alle omzet.
Mutatieoverzichten Alle mutaties zijn opvraagbaar in grootboek-, en dagboekoverzichten. Van één of meerdere perioden, met tussentotalen en doorklikmogelijkheden naar de originele boekstukken.
Proef- en Saldibalans Van-tot-periode, naar wens gecomprimeerd, met doorklikken naar grootboek en originele boeking.
Balans Zowel standaard als geheel zelf samen te stellen, met specificatie naar grootboek en originele boekstukken. Activa- en passiva naast of onder elkaar.
Winst- & Verliesrekening De Winst & Verliesrekening getoond per zelf op te geven periode(s) met alle saldi of gecomprimeerd, van het totaal of per kostenplaats of reeks kostenplaatsen.
Debiteuren/Crediteuren Eenmalige invoer van Relaties die door de boeking in een aparte Debiteuren en/of Crediteurenadministratie komen: vrije nummering, geen limieten, alle relaties. Opvraagbaar als deb of cred of als beiden.
Openstaande posten Overzicht openstaande facturen debiteuren en/of crediteuren via eigen zoekcriteria.
Ouderdomsanalyse Totaal overzicht van openstaande facturen gecategoriseerd in gekozen periodiciteiten.
Belasting / CBS
Digitale OB/ICP-aangifte Door OB-coderingen bij de grootboeknummers automatische OB-berekening bij mutaties en vervaardigen OB-aangifte. Met automatische verzending naar Digipoort en door gebruik CAsh certificaat geen bijkomende kosten.
BestellenBestellenBestellen

CASH Connect

Wist je dat je nog meer automatiseringsmogelijkheden krijgt wanneer je jouw standaard administraties omzet naar connect administraties? Zo krijg je toegang tot de Rabo Boekhoudkoppeling, PSD2-bankkoppeling, CASH Scan & Herken en meer. 

 

 

Over Visma CASH 

Wij bieden complete administratieve oplossingen voor elk soort onderneming: van boekhouding tot ERP. Onze software is modulair van opzet waardoor je zelf jouw administratiepakket naar wens samenstelt! 

 

Visma CASH

Alexanderstraat 3
2514 JL Den Haag

070 - 3 560 570
info@cash.nl