facebook

CASHapp LOONappPrivacybeleid

Visma CASH vindt de privacy van de gegevens van u zeer belangrijk. Wij gaan daarom altijd zorgvuldig met uw gegevens om, conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zullen persoonsgegevens verkregen via de CASHapp en LOONapp alleen gebruiken ter facilitering van onze dienstverlening.

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die via de apps van Visma CASH worden verwerkt in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.

Welke gegevens verzamelt en gebruikt de CASHapp of de LOONapp?

In basis verwerken wij via de app geen persoonsgegevens anders dan noodzakelijk voor onze dienstverlening, deze gegevens kunnen bestaan uit:  

 • Informatie die u aan ons verstrekt ter verificatie van uw identiteit om u geautoriseerde toegang te verstrekken zoals gebruikersnaam en wachtwoorden ter verificatie van uw identiteit (bestaande uit gebruikersnaam, e-mail adres, IP adres)
 • Afhankelijk van de functies die u gebruikt in de app is toegang nodig tot bepaalde gegevens op uw mobiele telefoon. De CASHapp zal enkel en alleen die gegevens gebruiken waarvan u aangeeft dat ze gebruikt mogen worden. Zo kan toegang voor het gebruik van de camera of uw fotobibliotheek gevraagd worden voor het insturen van foto’s van facturen en bonnetjes
 • Informatie die u verstrekt ter verwerking in uw administratie in het kader van de CASHapp, voor de privacyverklaring van onze overige systemen en websites verwijzen wij u naar onze websites cash.nl en www.microloon.nl

  Met welk doel worden gegevens verwerkt?

  Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens via onze apps alleen indien noodzakelijk voor onze dienstverlening.

  Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

  U kunt te allen tijde opvragen welke gegevens van u bij ons geregistreerd staan en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief te sturen of e-mail, voorzien van uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Visma CASH, Afdeling Administratie, Alexanderstraat 3, 2514 JL Den Haag of administratie@cash.nl. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

  Wanneer u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u of uw bedrijf hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren door een brief of email naar bovenstaande adressen te sturen.

  U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen.

  Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.

  Visma CASH kan u ten hoogste EUR 4,50 als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie.

   Recht van verzet

   U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

   Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit doen door een brief te sturen of e-mail, voorzien van uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Visma CASH, Afdeling Administratie, Alexanderstraat 3, 2514 JL Den Haag of administratie@cash.nl. Indien u bezwaar wilt maken, vermeldt dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt.

    

   Welke maatregelen m.b.t. informatiebeveiliging neemt Visma CASH?

   Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om CASH cq Microloon en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.

    

   Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

    

   Toepasselijkheid en wijzigingen

   Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en websites van Visma CASH en geldt wereldwijd.

   Wij passen onze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden. Wij beperken uw rechten niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen u ingeval van belangrijke wijzigingen op een meer persoonlijke wijze informeren over de veranderingen.

   Voor onze andere online applicaties benaderbaar via onze websites verwijzen wij u naar de specifieke privacy verklaringen. Deze zijn te vinden op www.cash.nl en www.microloon.nl

   Ook kunt u op deze websites meer lezen over ons  Cookie-beleid en hoe u deze kunt uitschakelen.

    

   Over Visma CASH 

   Wij bieden complete administratieve oplossingen voor elk soort onderneming: van boekhouding tot ERP. Onze software is modulair van opzet waardoor je zelf jouw administratiepakket naar wens samenstelt! 

    

   Visma CASH

   Alexanderstraat 3
   2514 JL Den Haag

   070 - 3 560 570
   info@cash.nl